fbpx

Nacionalinis Visuomenės Sveikatos Centras (NVSC): "Netrukdykite gyventojams kuriems mes patys leidome apsigyventi virš SOHO klubo"

Anksčiau pasakojome, kaip 2019 metais Vilniaus miesto savivaldybė, pritariant NVSC, išdavė statybos leidimą dalies patalpų paskirties keitimui į gyvenamąją, todėl administraciniame pastate Švitrigailos g. 7 virš SOHO klubo atsirado 13 butų, kurių vidutinis plotas yra 13 kv.m – su vienu tokiu galite susipažinti booking.com 

Išsamiau visą istoriją ir tai, kokius biurokratinius kelius Vilniaus miesto savivaldybėje, teismuose, apygardos ir generalinėje prokuratūrose ieškant teisybės teko praeiti, papasakosime kitoje dalyje. Pradėsime nuo to, su kuo susidūrėme šiuo metu.

Trumpa istorija:

 1. 2019 m. Nacionalinis sveikatos centras (NVSC) pritaria butams virš naktinio klubo, nepaisant to, kad klubas yra padidinto triukšmo šaltinis;
 2. 2019-2022 m. NVSC teismuose ginasi, kad viskas padaryta pagal galiojančius teisės aktus ir jie neprivalo tikrinti faktų;
 3. 2019-2022 m. butų savininkai teigia, kad SOHO niekaip netrukdo, jokie SOHO interesai nepažeisti, skundų dėl triukšmo nesulaukiame ir veltui keliame bangas;
 4. 2022 m. SOHO pralaimi teismus 3 punkto pagrindu neįrodęs pažeistų teisių;
 5. 2022 m. iškart po pralaimėtų teismų butų savininkai kreipiasi į NVSC, kad iš SOHO sklindantis triukšmas trukdo gyventi;
 6. NVSC operatyviai atvyksta išmatuoti triukšmo butuose;
 7. NVSC atsiunčia nurodymus koreguoti vykdomą veiklą, kad netrukdytumėme gyventojams

2019 m. statytojas – vienadienė įmonė UAB TAVELA registruoja paskirties keitimo projektą (ofisai -> butai) virš SOHO klubo.

2019 m. kovo 4 d. Nacionalinis Visuomenės Sveikatos Centras (NVSC) pateikia pastabas butų projektui:

„1. Nepateikta pagrįsta informacija apie nagrinėjamame pastate (patalpose) ir teritorijoje vykdytas, vykdomas veiklas ir jų sukuriamą aplinkos veiksnių neigiamą poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai (oro tarša, kvapai, triukšmas, vibracija, infragarsas, cheminių medžiagų tarša ir kt.).
5. Nepateikta informacija apie projektuojamų patalpų akustinę komforto sąlygų klasę, negalime įvertinti techninio projekto atitikimo Statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. Nr. 387 įsakymu „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“, 5 punkto reikalavimui.
6. Nepateikta informacija apie aplinkos triukšmo lygio užtikrinimą projektuojamose gyvenamosiose patalpose, negalime įvertinti atitikties Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje “, reikalavimams.“

NVSC pastabos infostatyba.lt
2019 m. kovo 19 d. statytojo architektai MB „Vilniaus architektai“ pateikia raštą dėl projekto papildymo su atsakymais į NVSC pastabas, rašte tyčia nutylėdami apie svarbias pastato aplinkybes dėl kurių statybos leidimas nebūtų išduotas
MB Vilniaus Architektai infostatyba.lt
paskirties keitimo projekto dalis

Projekte atsiranda papildymai:

1. Leistinas aplinkos triukšmo lygis patalpose užtikrinamas montuojant naujus 3 paketų, garso izoliuojančius langus.
-Pastate, kuriame po butais veikia naktinis klubas, triukšmo lygi butuose architektai nusprendžia užtikrinti montuodami naujus langus;

2. Atlikus faktinį tikrinimą ir vadovaujantis duomenų bazėmis, nustatyta, kad nagrinėjamame pastate ir artimiausioje aplinkoje (kaimyniuose pastatuose) vykdomos veiklos susijusios su administracinėmis paslaugomis, maitinimo paslaugomis, prekybos paslaugomis. Artimiausioje aplinkoje jokia gamyba nėra vykdoma. Oro tarša, kvapai, triukšmas, vibracija, infragarsas, cheminių medžiagų tarša artimoje aplinkoje neegzistuoja.
-Atlikus faktinį tikrinimą ir patikrinus duomenų bazes, tiek architektai, tiek NVSC iš gatvės matytų naktinį klubą, o jeigu nagrinėtų Registrų centro dokumentus, kuriuos architektai teikė NVSC, aiškiai matytų, kad pastate vykdoma ne tik klubo veikla, bet yra ir gamybos patalpos.

3. Remonto užbaigimo etape statytojas atlieka garso klasės ir aplinkos triukšmo tyrimus, karšto vandens temperatūros matavimo ir geriamojo vandens kokybės tyrimus, bei kitus reikiamus inžinerinių sistemų tyrimus.
Remonto užbaigimo etape jokie aplinkos triukšmo tyrimai nebuvo atliekami, tai buvo tik deklaratyvūs formalumai projektui.

2019 m. balandžio 3 d., po architektų pateiktų papildymų, kurie neatitiko tikrovės, NVSC projektui pritarė.

2019 m. gegužės mėn. sužinoję, kad butų projektui buvo pritarta, kreipėmės į NVSC, prašydami paaiškinti, kodėl butus leista įrengti neįvertinus esamų veiklų pastate, t.y. 15 metų veikiančio naktinio klubo, kuris pagal veiklos pobūdį yra padidinto triukšmo šaltinis.

2019 m. birželio mėn. gavome standartinį NVSC atsakymą, kad NVSC veikė pagal galiojančius teisės aktus, projektas atitiko reikalavimus, todėl jis patvirtintas. Tačiau NVSC pabrėžė, kad statinio projektuotojas prisiima atsakomybę, jog statinio projektas atitinka LR įstatymus. Taip pat atsakyme pažymėjo, kad galime kreiptis į teismą, jeigu buvo pažeistos mūsų teisės ir interesai.

NVSC atsakymas į skundą

2019 m. liepos mėn. kreipėmės į teismą. Atsakovais teisme buvo NVSC, Vilniaus m. savivaldybė, MB Architektai, UAB TAVELA.

2019 m. liepos mėn. užsakėme garso matavimus viename iš tuo metu įrenginėjamų butų. Matavimai parodė, kad triukšmas yra, garsas girdimas ir – pakeitus patalpų paskirtį į gyvenamąją – jis neatitinka naujai pritaikytų higienos normų, normų kurios iki tol nebuvo taikomos. Administracinės paskirties pastatuose nėra ir niekada nebuvo galiojančių triukšmo normų – tai patvirtina ir patys NVSC inspektoriai,  konsultacijų metu. Mūsų pateiktas garso matavimas bute buvo vienas iš rašytinių įrodymų, atliktų atestuotos įmonės, laikantis standartų ir teisiškai galiojantis. Matavimus pateikėme teismui.

Tiek NVSC, tiek butų savininkai aktyviai dalyvavo byloje, ieškinį prašė atmesti būtent dėl to, kad SOHO neįrodė savo teisinio suinteresuotumo (neįrodė veiklos sąlygų pabloginimo ir atsiradusios rizikos sulaukti skundų iš gyventojų dėl triukšmo).
NVSC tvirtino teismui, kad dėl to, jog administraciniame pastate atsiranda gyvenamosios patalpos, triukšmo ribiniai dydžiai klubui nesikeičia, taigi klubo veiklos tai niekaip neįtakoja. Šiais NVSC argumentais teismai vadovavosi priimdami sprendimus bei ignoravo mūsų pateiktus triukšmo tyrimų rezultatus. Teismas dėl pateiktų atliktų tyrimų per tris metus niekaip nepasisakė, juos tiesiog ignoravo, pasikliaudamas tik deklaratyviais NVSC pareiškimais bei gyventoju tikinimu, kad klubas niekam netrukdo, skundų nesulaukiame.

2022 m. kovo mėn. 28 d. gavome galutinį nepalankų Aukščiausiojo teismo sprendimą – kaip neįrodę savo pažeistų teisių.

Iškart po teismų NVSC sulaukia butų savininkės skundo dėl SOHO nuolat keliamo triukšmo, neva jos nuomininkai negali ramiai miegoti. Iš tos pačios savininkės, kurios atstovas teismuose teigė, kad klubas niekam netrukdo. Netrukdė, kol vyko teismai – nes buvo paranki gynybinė pozicija.

2022 m. balandžio mėn. NVSC operatyviai išmatuoja klubo skleidžiamą garsą butuose.

Gegužės mėnesį SOHO gauna nurodymus mažinti garsą kuris atitiktų atsiradusioms nuo 2019 metų higienos normoms butuose, kurių anksčiau nebuvo, normoms, kurios pritaikytos NVSC palaimininus butų ir gyventojų atsiradimą – naktinio klubo kaimynystė gi labai tinkama.

2019 metais NVSC patiki projektuotojų paaškinimais, kad triukšmas, vibracija, infragarsas, pastate neegzistuoja, bet 2022 metais atvyksta tikrinti būtent triukšmo, vibracijos ir infragarso.

NVSC patikrinimo aktas

Skambiname pasikonsultuoti su NVSC.
Prisistatome statytojais, kurie nori pasikeisti ofiso paskirtį į gyvenamąją ir padaryti butus virš naktinio klubo. Klausiame kokius dokumentus turime pateikti Sveikatos Centrui.
Atsakymas: „paskirties keitimo projekte privaloma nurodyti kokių priemonių imsimės, kokias statybines medžiagas naudosime kad būsimi gyventojai mūsų butuose negirdės triukšmo sklindančio iš naktinio klubo ir kad triukšmo lygis butuose atitiktų higienos normoms.“

Konsultacijos metu NVSC patvirtina kad rengiant tokio pobūdžio projektus garso izoliacija yra statytojo prievolė, bet ne egzistuojančio naktinio klubo pareiga.

Pakeitus paskirtį iš administracinės į gyvenamąsias (t.y. ofisą į butus) butams pradėjo galioti naujai atsiradusios Higienos Normos, kurių šiame pastate nebuvo. Tuo pačiu butų savininkams atsirado galimybė reguliuoti SOHO veiklą pareigūnų pagalba.

NVSC teismuose nuolat tvirtindavo, kad klubo veiklos sąlygos niekaip nesikeičia, tačiau teisme paklausus NVSC atstovų:
1. „Ar esant padidintam triukšmui nakties metu butuose gyventojai gali skųstis instancijoms?“ – NVSC atsakymas „Taip“
2. „Ar esant padidintam triukšmui nakties metu ofise (administracinės paskirties patalpoje) klubas galėtų sulaukti skundų?“ – NVSC atsakymas „Ne“.

Kodėl tuomet NVSC gali teigti, kad atsiradus butams virš klubo, klubo veiklos butai niekaip neįtakoja?

NVSC atstovas, kuris tikrino butų projektą, teisme negalėjo atsakyti ar projektas būtų patvirtintas, jeigu būtų buvę žinoma apie veikiantį naktinį klubą. „NVSC vertina tik dokumentaciją už kurią atsakingas projektuotojas, NVSC jokių garso tyrimų projektavimo stadijoje neatlieka, atlieka tik sekančioje stadijoje, jeigu yra skundų“. Bet kažkodėl sekančioje stadijoje atlikus matavimus pagal skundus, NVSC nori bausti naktinį klubą, bet ne projektuotoją, kuris pateikė melagingus duomenis apie pastatą ir nesiėmė garso izoliacinių priemonių statant butus.
Kodėl 15 metų veikiantis naktinis klubas dabar turi izoliuotis nuo butų, bet ne butai turėjo pasirūpinti garso izoliaciją prieš juos įrengiant?

Garso izoliacijos specialistų užklausėme vertinimo SOHO klube pagal atliktus NVSC triukšmo matavimus. Kad skleidžiamas garsas atitiktu normoms klube turime arba riboti renginius ir jų garsą arba investuoti virš 100.000 eurų patalpų rekonstrukcijai arba vėl kreiptis į teismą – ką ir padarėme.
100.000 eurų tai yra suma, kurią NVSC nori užkrauti SOHO, nors pagal galiojančias normas šios išlaidos turėjo atitekti UAB TAVELA 2019 metais izoliuojant butus, jeigu NVSC atliktų savo pareigas tinkamai ir įpareigotų statytoją vykdyti projektą taip, kad jis atitiktų visuomenės sveikatos normas.
Tačiau lengviau ir pelningiau vienadienei įmonei pateikti melagingus duomenis valstybinei įstaigai.

NVSC sudalyvavo aferoje, kurioje juridinis asmuo gavo nemažą bonusą tiesiog pateikiant klaidingus duomenis, o NVSC užsimerkiant.
Ar NVSC sudalyvavo tame nemokamai, galima tik spėlioti.

 • UAB TAVELA ir MB Architektai galimai tyčia suklastojo duomenis savo projekte, kad išvengtų papildomų išlaidų butų projekte.
 • NVSC neatliko savo, kaip tikrinančios įstaigos pareigų, ir dabar savo darbo spragas bando perkelti kitiems.
 • Surašytas patikrinimo aktas patvirtina, jog NVSC viso buvusio teismo proceso metu akcentuojamas argumentas, kad SOHO veiklos sąlygos neva nepasikeitė (t.y., galioja tie patys triukšmo ribiniai dydžiai), tebuvo gynybinė NVSC pozicija byloje, siekiant išvengti atsakomybės už netinkamai atliktas pareigas tikrinant UAB TAVELA parengto projekto atitikimą visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.
 • Dėl gyvenamosiose patalpose girdimo triukšmo atsakomybė turi tekti UAB TAVELA, kuri, įrengdama gyvenamąsias patalpas, nenumatė jokių sprendinių, siekiant, kad naktinio klubo patalpose vykdomos veiklos triukšmas nebūtų girdimas labiau, nei nustato higienos normos. Atsakomybę turi prisiimti ir pats NVSC, kuris neužtikrino, jog naujai projektuojamos gyvenamosios patalpos atitiktų higienos normų reikalavimus.
 • Butų savininkai savo pretenzijas turėtu nukreipti butų statytojui UAB TAVELA, iš kurio įsigijo nekokybišką objektą, bet susidaro įspūdis kad dalis savininkų yra susiję asmenys su statytoju, todėl visos pretenzijos tenka klubui.

Dėl naujų aplinkybių SOHO klubas buvo vėl priverstas kreiptis į teismą ieškoti teisybės biurokratiniame liūne.

Share your love
#SohoVilnius
#SohoVilnius
Articles: 110